POMIARY ELEKTRYCZNE

Zajmujemy się profesjonalnie wykonywaniem pomiarów elektrycznych i dokumentacjami technicznymi z pomiarów.


PODSTAWA PRAWNA

Kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych musi być przeprowadzona zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2; z poźn. zmianami.


WYCENY

Dla każdej pracy stosujemy indywidualne stawki, uwzględniające termin, złożoność i zakres prac do wykonania.

O NAS

Zajmujemy się profesjonalnie wykonywaniem pomiarów elektrycznych i dokumentacjami technicznymi z pomiarów. Wykonujemy projekty i dokumentacje powykonawcze. Jesteśmy na rynku ponad 10 lat. Posiadamy wymagane prawem świadectwa kwalifikacyjne.

INFO

Odpowiadamy na każde zapytanie. Najczęściej nieprzekraczalny czas odpowiedzi na Państwa zapytania to 48 godzin. Kontakt telefoniczny przyspiesza odpowiedź na konkretne zapytanie.

POMIARY ELEKTRYCZNE

- rezystancji izolacji

- badanie stanu izolacji kabli i przewodów

- pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia

- badanie wyłączników różnicowoprądowych

- pomiary napięcia dotykowego

- pomiary mat półprzewodzących

- pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii

- pomiary baterii kondensatorowych

- pomiary obciążeń linii zasilających

- pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

- pomiary współczynnika mocy cos (fi)

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu

- pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych

- badanie natężenia oświetlenia

- badanie spawarek

- badanie silników elektrycznych

- badanie transformatorów

- badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym

- badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w systemach TT, TNC i TNS.

USŁUGI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ

- uzgodnienia projektowe

- projekty

- kosztorysy ofertowe i powykonawcze

- sprawdzanie obmiarów wykonywanych prac

- doradzanie przy stosowaniu alternatywnych rozwiązań technicznych

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej

- kontrola kosztów inwestycji

- dobór stosowanych materiałów instalacyjnych

SZKOLIMY

Prowadzimy szkolenia pod wspólnym tematem: Jak prawidłowo wykonać dokumentację z pomiarów elektrycznych.

POZOSTAŁE

- załączniki i dokumenty do PGE

- opracowywanie dokumentacji technicznych z pomiarów wykonanych przez inne firmy

- szkolenia z oprogramowania do pisania protokołów z pomiarów

- inne prace do uzgodnienia: skanowanie dokumentacji, zamiana plików pdf w postać edytowalną, doc, xls, dwg...

- rysunki w AUTOCADZIE

- opracowania dotyczące szablonów z protokołów pomiarów w formacie xls i odt.

OPROGRAMOWANIE

Korzystamy wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania.

MIERNIKI

Wszystkie mierniki posiadają aktualne świadectwa wzorcowania.

KONTAKT

P.E.U. SKIMAR Janusz Bogdan Sadowski

telefon: 608 477 116


ul. B. Chrobrego 5G/67

15-057 Białystok


NIP: 966-053-64-50

REGON: 050450477

MAIL

skimar@home.pl